Onderwerp: ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Centrum, Oosteinde 23, 25 en 27’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
16-02-2016

Onderwerp: ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Centrum, Oosteinde 23, 25 en 27’

Logo Hardenberg

 

Vanaf woensdag 17 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Oosteinde 23, 25 en 27’ en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Oosteinde 23, 25 en 27 Hardenberg’ gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 29 maart 2016.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de percelen Oosteinde 23, 25 en 27 in Hardenberg en maken de bouw van een appartementencomplex mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan worden met ingang van woensdag 17 februari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan Oosteinde 23, 25 en 26”

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

 

Hardenberg, 16 februari 2016