Zaaknummer: 1636699

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7772BT 118
Publicatiedatum:
01-03-2016

Zaaknummer: 1636699

Logo Hardenberg

Documentnummer: 1659940

Onderwerp:

Opheffen invalidenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen algemene invalidenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op het delegatie en mandaatbesluit "Nadere regeling delegatie en mandaat 2001" van de gemeente Hardenberg van 2001;

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • -

  dat er bij de gemeente meerdere verzoeken zijn ingediend tot opheffing van een algemene invalidenparkeerplaats nabij het pand Burgemeester Schuitestraat 124 te Hardenberg (wooncomplex “Spoorstede”);

 • -

  dat er voldoende aanleiding bestaat voor inwilliging van dit verzoek;

 • -

  dat de op te heffen invalidenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de woningstichting De Veste te Ommen en deze stichting met deze opheffing instemt;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T:

 • 1.

  de invalidenparkeerplaats ten behoeve van de houder van een invaliden parkeerkaart, gelegen nabij het pand Burgemeester Schuitestraat 124, door verwijdering van het bord E6 op te heffen;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

  • -

   woningstichting De Veste te Ommen;

 • 1.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 2.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg, 15 februari 2016.

Namens Burgemeester en Wethouders,

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied