Vastgesteld bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
08-03-2016

Vastgesteld bestemmingsplan 'Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 23 februari 2016, nr. 1650661, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Landgoed de Groote Scheere’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

 

Vanaf woensdag 9 maart 2016 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op enkele percelen in het landgoed De Groote Scheere en voorziet in het verplaatsen van enkele mogelijke woonlocaties.

 

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 9 maart 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Vanaf donderdag 10 maart 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.