Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Sluis Rheezerweg, omgeving Diffelen"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
29-03-2016

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Sluis Rheezerweg, omgeving Diffelen"

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 30 maart 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Sluis Rheezerweg, omgeving Diffelen" gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 10 mei 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rondom de stuw nabij Diffelen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een sluis mogelijk aan de oostzijde van de bestaande stuw.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 30 maart 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienenen gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Sluis Rheezerweg, omgeving Diffelen" .

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Crisis- en herstelwet Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard.