Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
29-03-2016

Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim

Logo Hardenberg

Bij besluit van 15 maart 2016, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim vastgesteld.

Vanaf woensdag 30 maart 2016 ligt het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Haarweg 5 in Bergentheim en maakt de wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming mogelijk.

Het plan wordt met ingang van woensdag 30 maart 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

Vanaf donderdag 31 maart 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.