Vastgesteld wijzigingsplan 'Marsch-Kruserbrink, fase 5'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
05-04-2016

Vastgesteld wijzigingsplan 'Marsch-Kruserbrink, fase 5'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 22 maart 2016, nr.1667017, hebben burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan ‘Marsch-Kruserbrink, fase 5 vastgesteld.

Vanaf woensdag 6 april 2016 ligt het uitwerkingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het plan heeft betrekking op het gebied tussen de Blauwververstraat, de Barbierstraat, de J.H. Prengerlaan en de Kruserbrink en voorziet in de bouw van 21 rijwoningen en 6 appartementen.

Het plan wordt met ingang van woensdag 6 april 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

Vanaf donderdag 7 april 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.