Onderwerp:

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
7707DP
Publicatiedatum:
29-11-2016

Onderwerp:

Logo Hardenberg

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats.

Korte samenvatting:

Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Advies:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op het besluit onder mandaat en –volmacht Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, bevoegdheden Hardenberg d.d. 2 juli 2012, zoals nadien gewijzigd:

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

-dat er door de voormalige gemeente Avereest in 1991 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in toegewezen aan de voormalige bewoner van De Kort Schoor 9 te Balkbrug;

-

 • -

  dat er voldoende aanleiding bestaat om deze gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

 • -

  dat de op te heffen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

B E S L U I T:

 • 1.

  de gehandicaptenplaats ten behoeve van de houder van een gehandicapten parkeerkaart, gelegen nabij het pand De Korte Schoor 9 te Balkbrug, door verwijdering van het bord E6 (met onderbord) op te heffen;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

  • -

   het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

  • -

   de teamchef van de Politie Oost Nederland, district IJsselland, afdeling Vechtdal;

 • 3.

  het besluit treedt een dag na bekendmaking van het besluit in werking;

 • 4.

  de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Staatscourant en het weekblad de Dedemsvaartse Courant.

Hardenberg,24 november 2016

Namens Burgemeester en Wethouders,

H.Tromp

Afdeling Openbaar Gebied

Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden