Vastgesteld bestemmingsplan De Krim, Parallelweg ong.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7782PD
Publicatiedatum:
14-03-2017

Vastgesteld bestemmingsplan De Krim, Parallelweg ong.

Logo Hardenberg

 

Bij besluit van 24 januari 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Krim, Parallelweg ong” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 15 maart 2017 ligt het bestemmingsplan De Krim, Parallelweg ong. met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel ten oosten van Parallelweg 19 en is bedoeld om de bouw van een nieuwe woning met bijgebouw mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 15 maart 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Vanaf donderdag 16 maart 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 14 maart 2017