Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Maria Hoeve 3 Balkbrug’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7707RL 3
Publicatiedatum:
21-03-2017

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Maria Hoeve 3 Balkbrug’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 22 maart 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Maria Hoeve 3 Balkbrug’

gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 2 mei 2017.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Maria Hoeve 3 in Balkbrug en voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming van dit perceel in een woonbestemming (met de bouw van een extra woning in het kader van rood-voor-rood).

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 22 maart op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienenen gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk:via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Maria Hoeve 3 Balkbrug” of

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Hardenberg, 21 maart 2017