ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Marshoogte en De Cirkel’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7773
Publicatiedatum:
28-03-2017

ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Marshoogte en De Cirkel’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 29 maart 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Marshoogte en De Cirkel’ en een exemplaar van het inspraakverslag gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 9 mei 2017.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de deelgebieden Marshoogte en De Cirkel in het plangebied Marslanden II en voorziet in de bouw van maximaal 400 woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 29 maart 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslenden II, Marshoogte en De Cirkel’”.

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 28 maart 2017