Wijziging van de Verordening Commissie Bezwaarschriften

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
31-03-2017

Wijziging van de Verordening Commissie Bezwaarschriften

 

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2017 ;

 

Besluit:

 

  • 1.

    In artikel 5a Vergoedingen, lid 2 de huidige tekst te schrappen en te vervangen door: “Het college bepaalt de hoogte van de vergoedingen van de leden en de voorzitters van de commissie.”

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2016.

  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 21 maart 2017.

 

De raad voornoemd,

 

 

De griffier,

F.G.S. Droste

De voorzitter,

P.H. Snijders