Vastgesteld bestemmingsplan ’’Buitengebied Hardenberg, Mulderij 10 Dedemsvaart’'

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7701RM 10
Publicatiedatum:
04-04-2017

Vastgesteld bestemmingsplan ’’Buitengebied Hardenberg, Mulderij 10 Dedemsvaart’'

Logo Hardenberg

Bij besluit van 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Mulderij 10 Dedemsvaart” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 5 april 2017 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Mulderij 10 Dedemsvaart’’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Mulderij 10 in Dedemsvaart en maakt de herziening van de bestemming recreatie naar een woonbestemming mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 5 april 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Vanaf donderdag 6 april 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 4 april 2017