Vastgesteld bestemmingsplan “Hardenberg-Centrum, Karel Doormanlaan ong. (Slotgraven)’’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7772
Publicatiedatum:
04-04-2017

Vastgesteld bestemmingsplan “Hardenberg-Centrum, Karel Doormanlaan ong. (Slotgraven)’’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 21 maart 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Hardenberg-Centrum, Karel Doormanlaan ong. (Slotgraven)” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 5 april 2017 ligt het bestemmingsplan Hardenberg-Centrum, Karel Doormanlaan ong. (Slotgraven) met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Karel Doormanlaan, gelegen naast de Petrakerk.

Op het perceel stond in het verleden OBS De Kern. Het bestemmingsplan is bedoeld om een nieuwe maatschappelijke functie, zoals een (woon)zorginstelling mogelijk te maken op het perceel.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 5 april 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Vanaf donderdag 6 april 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 4 april 2017