Vastgesteld bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Matenweg ong. Collendoorn’’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7798CD 2
Publicatiedatum:
16-05-2017

Vastgesteld bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Matenweg ong. Collendoorn’’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 2 mei 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Matenweg ong. Collendoorn” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. 

Vanaf woensdag 17 mei 2017 ligt het bestemmingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Matenweg ong. Collendoorn’’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Matenweg in Collendoorn en maakt de bouw van een woning met bijgebouwen mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 17 mei 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 

Vanaf donderdag 18 mei 2017 kan gedurende een termijn van zes weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 16 mei 2017