Ontwerpwijzigingsplan ‘‘Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 14 Bergentheim’’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7691BJ 9
Publicatiedatum:
23-05-2017

Ontwerpwijzigingsplan ‘‘Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 14 Bergentheim’’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 24 mei 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘’Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 14 Bergentheim’’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 4 juli 2017.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Van Roijensweg 14 in Bergentheim en maakt de bouw van een nieuwe woning met bijgebouw mogelijk in ruil voor de sloop van landschapontsierende bedrijfsbebouwing. De bestemming van het gehele perceel zal worden gewijzigd van een agrarische (bedrijfs)bestemming naar een woonbestemming.

 

Waar in te zien?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 24 mei 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Van Royensweg 14 Bergentheim” of

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

 

Hardenberg, 23 mei 2017