Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Radewijkerbeek’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7791
Publicatiedatum:
06-06-2017

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Radewijkerbeek’

Logo Hardenberg

Vanaf woensdag 07 juni 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Radewijkerbeek’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 18 juli 2017.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het deelgebied Radewijkerbeek uit het Vechtpark Hardenberg. Dit gebied ligt tussen de stuw nabij de Koppel en de Twenteweg.

 

Waar in te zien?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 07 juni 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Zienswijze indienen?

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • 1.

    via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

  • 2.

    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Radewijkerbeek”

  • 3.

    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

 

Hardenberg, 6 juni 2017