Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan landgoed De Groote Scheere, Holthonerweg 7 Holthone’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Postcode en huisnummer:
7779DE 7
Publicatiedatum:
06-06-2017

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan landgoed De Groote Scheere, Holthonerweg 7 Holthone’

Logo Hardenberg

Bij besluit van 23 mei 2017, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Bestemmingsplan landgoed De Groote Scheere, Holthonerweg 7 Holthone’ vastgesteld. Vanaf woensdag 7 juni 2017 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het plan heeft betrekking op het perceel Holthonerweg 7 in Holthone en voorziet in de omzetting van de voormalige boerderij naar zorgappartementen.

Het plan wordt met ingang van woensdag 7 juni 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

Vanaf donderdag 8 juni 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Hardenberg, 6 juni 2017