Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, Kloosterdijk 47, Sibculo’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
24-02-2021Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, Kloosterdijk 47, Sibculo’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 25 februari 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, Kloosterdijk 47, Sibculo’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 7 april 2021. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Kloosterdijk 47 in Sibculo en is bedoeld om het slopen van landschapsontsierende bebouwing en het bouwen van een nieuwe woning naast de bestaande woning mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 25 februari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00366-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen/zienswijze-indienen.html en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Kloosterdijk 47, Sibculo”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 24 februari 2021