Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Engeland 1 en 3 Ane'' en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor verbouw woonboerderij Engeland 1 Ane.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
17-02-2021Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Engeland 1 en 3 Ane'' en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor verbouw woonboerderij Engeland 1 Ane.

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 18 februari 2021 liggen het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Engeland 1 en 3 Ane'' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, voor verbouw van de woonboerderij Engeland 1 te Ane, gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 31 maart 2021

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Engeland 1 en 3 in Ane. Beide percelen delen het agrarisch bouwvlak. Ter plekke is geen agrarisch bedrijf meer gevestigd. Het wijzigingsplan voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming wonen.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op een inpandige verbouwing van de woonboerderij op het perceel Engeland 1 in Ane.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het wijzigingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het wijzigingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.WBP00037-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt met ingang van donderdag 18 februari 2021 gedurende 6 weken op papier ter inzage gelegd. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen/zienswijze-indienen.html en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze Wijzigingsplan Engeland 1 en 3 Ane en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Engeland 1 Ane”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 17 februari 2021