Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag 2015

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
03-02-2021Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag 2015

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020;

gelet op de Participatiewet;

 

Besluit:

 

  • 1.

    De Verordening Individuele Studietoeslag per 01-07-2021 in te trekken.

  • 2.

    Het intrekken van deze verordening op gebruikelijke wijze te publiceren.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 26 januari 2021.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga