Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum:
11-09-2020Wijzigen "Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022"

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Besluit:

 • 1.

  De “Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022”, vastgesteld op 15 januari 2019, te wijzigen als volgt:

  • a.

   Artikel 4, lid 5, vervalt;

  • b.

   De eerste zin van artikel 7, lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Een complete aanvraag wordt voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt bij het college ingediend.”;

  • c.

   Artikel 10, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Het college beslist uiterlijk 3 maanden na de in artikel 7, lid 1, genoemde datum over de ingediende aanvragen.”;

  • d.

   Artikel 12 vervalt.

 • 2.

  Te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld op 7 september 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-oosting, drs. J.W. Wiggers