Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum:
15-09-2020Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg” en wijzigen Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van de “Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2020”, , met uitzondering van het vaststellen van het subsidieplafond op grond van art. 7 lid 1 van de regeling, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op 1 oktober 2020.

 

Hardenberg, 1 september 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van de “Tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er in de VE Hardenberg 2021”, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op 1 oktober 2020.

 

Hardenberg, 1 september 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met de functiecode 8204 tot het nemen van besluiten o.g.v. tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering gemeente Hardenberg 2020;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 oktober 2020.

 

Hardenberg, 1 september 2020

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

Ida Oostmeijer-Oosting

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionarissen met de functiecode 8204 tot het nemen van besluiten o.g.v. tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er in de VE Hardenberg 2021;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 oktober 2020.

 

Hardenberg, 1 september 2020

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

Ida Oostmeijer-Oosting