Beoordeling aanmeldingsnotitie m.e.r. voor Ommerkanaal 34 in Dedemsvaart (zaaknummer: Z2019-00006515)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningen
Publicatiedatum:
23-09-2020Beoordeling aanmeldingsnotitie m.e.r. voor Ommerkanaal 34 in Dedemsvaart (zaaknummer: Z2019-00006515)

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van Hardenberg

hebben van Vechtdal Varkens b.v. op 24 april 2019 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. In de voorgenomen situatie zullen de bestaande stallen 1, 3 en 4 worden gerenoveerd. De stallen 3 en 4, voor het houden van 2.050 vleesvarkens, worden aangesloten op een biologische luchtwasser. In stal 1 is plaats voor 1.090 vleesvarkens. De andere stallen worden gesloopt en vervangen door een nieuwe stal voor het houden van 400 gespeende biggen en 2.688 vleesvarkens. Ook stal 2 wordt aangesloten op een biologische luchtwasser.

De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Hardenberg, 23 september 2020