Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum:
02-10-2020Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg” en wijzigen "Besluit ondermandaat en -volmacht Hardenberg"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van de “Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018”, met uitzondering van het vaststellen van het subsidieplafond op grond van artikel 1.5 van de regeling, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag na plaatsing van de besluiten in het elektronische gemeenteblad..

 

Hardenberg, 15 september 2020.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de teamleider Beleid & gebiedseconomie tot het nemen van besluiten op grond van de “Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Hardenberg 2018”, met uitzondering van het vaststellen van het subsidieplafond op grond van artikel 1.5 van de regeling;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na plaatsing van de besluiten in het elektronische gemeenteblad.

 

Hardenberg, 15 september 2020

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

 

I.A.A. Oostmeijer-Oosting