Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Emtenbroekerdijk 4 te Hoogenweg (zaaknummer: Z2020-00005156)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen Andere vergunningen
Publicatiedatum:
07-10-2020Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Emtenbroekerdijk 4 te Hoogenweg (zaaknummer: Z2020-00005156) 

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben van Van Laar Pluimvee op 16 april 2020, geüpdatet op 28 juli 2020 en aangevuld op 25 augustus 2020 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht.

De notitie heeft betrekking op de herbouw van twee stallen voor vleeskuikens.

De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Hardenberg, 7 oktober 2020