Gemeente Hardenberg - verleende Omgevingsvergunning: Testaanvraag DROP - Stephanuspark 1 in Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningen
Publicatiedatum:
15-10-2020Gemeente Hardenberg - verleende Omgevingsvergunning: Testaanvraag DROP - Stephanuspark 1 in Hardenberg

 

Het besluit om de vergunning te verlenen is naar de aanvrager verzonden op 13 oktober 2020.

Inzage

Alle bijlagen die bij dit besluit horen kunt u op deze pagina terugvinden onder het kopje Externe bijlagen. Voor vragen kunt u bellen met 00000.

Bent u het niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Vermeld daarin uw naam en adres, het zaaknummer, de datum van uw brief en de reden waarom u het niet eens bent. Vergeet niet uw brief te ondertekenen.