Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
17-08-2020Benoemen uitvoerder subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen – mandatering operationeel directeur Winst uit je woning

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

de operationeel directeur van Winst uit je Woning b.v. te mandateren voor uitvoeren van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen. De operationeel directeur blijft bij het nemen van deze besluiten binnen de kaders van de subsidieregeling. De gemeente Hardenberg blijft verantwoordelijk voor het doen van de betalingen.

 

Hardenberg, 14 juli 2020

Loco-secretaris, Burgemeester,

E.C.B. Hoitink drs. J.W. Wiggers