Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
06-07-2020Mandaat besluiten op grond van “Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019-2022” en Wijzigen Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

De “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/ aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur tot het nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019-2022 met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die van de bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 30 juni 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

Gelet op de ‘Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg’, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om onder-mandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de teamleider Beleid en Gebiedseconomie van de afdeling Ruimtelijk Domein tot het nemen van besluiten op grond van

  • de Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019-2022;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van de bekendmaking daarvan.

 

Hardenberg, 30 juni 2020

 

De Algemeen Directeur,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting