Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
19-06-2020Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg” en wijzigen "Besluit ondermandaat en -volmacht Hardenberg"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

gelezen het voorstel van 17 maart 2020, zaaknummer 24857;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Hardenberg 2020, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

   

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag waarop de onder 1 bedoelde subsidieregeling in werking treedt.

 

Hardenberg, 17 maart 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door

 

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de teamleider EKT tot het nemen van besluiten o.g.v. de subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie 2020;

   

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2020.

 

Hardenberg, 20 mei 2020

 

De Algemeen Directeur voornoemd,

Ida Oostmeijer-Oosting