Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland houdende regels omtrent bevoegdheden ter uitvoering van het toezicht op tatoeëren en piercen (Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland (verlening aan medewerkers team Infectieziektebestrijding))

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
15-06-2020Besluit van de directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland tot wijziging van het Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwet-besluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

 

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  voor GGD IJsselland de directeur publieke gezondheid door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in bijlage 1 van de Regeling mandaatverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen (de Regeling) als gemandateerde is aangewezen;

 

 • 2.

  aan de directeur publieke gezondheid in artikel 2, eerste lid, van de Regeling mandaat wordt verleend om:

  • a.

   besluiten te nemen op aanvragen van vergunningen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

  • b.

   vergunningen in te trekken als bedoeld in artikel 5 van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen;

  • c.

   de hoogte vast te stellen van de retributie;

  • d.

   de retributie op te leggen en te innen.

 

 • 3.

  de directeur publieke gezondheid op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling bevoegd is ondermandaat of ondervolmacht te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de op grond van de Regeling toegekende bevoegdheden;

 

 • 4.

  de directeur publieke gezondheid op 30 januari 2020 op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling, met ingang van 1 januari 2020 twee medewerkers van het team Infectieziekte-bestrijding, te weten mevrouw G.P. Curfs-Kasper en mevrouw B. ten Klooster, ondermandaat en ondervolmacht heeft verleend tot het geheel uitoefenen van de op grond van de Regeling aan de directeur publieke gezondheid toegekende bevoegdheden;

 

 • 5.

  het gezien de werkdruk bij team Infectieziektebestrijding als gevolg van de uitbraak van Covid-19 van belang is ook een medewerker buiten het team Infectieziektebestrijding ondermandaat en ondervolmacht te verlenen tot het geheel uitoefenen van de op grond van de Regeling aan de directeur publieke gezondheid toegekende bevoegdheden

 

 

BESLUIT:

Artikel 1  

De citeertitel van het besluit van 30 januari 2020 waarin de directeur publieke gezondheid op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling, met ingang van 1 januari 2020 twee medewerkers van het team Infectieziektebestrijding, te weten mevrouw G.P. Curfs-Kasper en mevrouw B. ten Klooster, ondermandaat en ondervolmacht heeft verleend tot het geheel uitoefenen van de op grond van de Regeling aan de directeur publieke gezondheid toegekende bevoegdheden als volgt aan te passen:

Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland (verlening aan medewerkers team Infectieziektebestrijding).

Artikel 2  

Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling, ondermandaat en ondervolmacht te verlenen tot het geheel uitoefenen van de op grond van de Regeling aan de directeur publieke gezondheid toegekende bevoegdheden aan de heer S. van der Vlis, werkzaam bij team Toezicht Wmo.

Artikel 3  

 • 1.

  Besluiten die de heer S. van der Vlis op grond van dit besluit neemt als volgt worden ondertekend:

   

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

   

  Namens deze,

  De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

   

  Namens deze,

  (gevolgd door handtekening, naam en functie van de heer S. van der Vlis )

   

 • 2.

  Ondertekening van besluiten digitaal mag plaatsvinden.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en ondervolmacht uitvoering Warenwetbesluit tatoeëren en piercen GGD IJsselland (verlening aan medewerker team Toezicht Wmo).

Artikel 4  

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 11 mei 2020.

Aldus besloten op 8 juni 2020,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid