Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
29-05-2020Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg” en wijzigen "Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen als volgt:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg tot het nemen van besluiten op grond van

  - de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 •  

 • 2.

  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 26 mei 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  ondermandaat te verlenen aan de functionaris met functiecode 8340 tot het nemen van besluiten o.g.v. de:

  - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

   

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juni 2020.

   

Hardenberg, 26 mei 2020

 

De Algemeen Directeur,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting