Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg en Besluit ondermandaat en –volmacht gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
22-05-2020Onderwerp: Wijzigen “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg” en wijzigen "Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg"

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 

Besluiten:

 

de “Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, te wijzigen/aan te vullen als volgt:

de onderdelen 11.2 en 11.3 worden als volgt gewijzigd:

*

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 19 mei 2020.

 

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting drs. J.W. Wiggers

 

 

De Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg;

 

gelet op de 'Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, zoals nadien gewijzigd, waarbij aan de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg mandaten zijn verleend, met toestemming om ondermandaat te verlenen;

 

Besluit:

 

De onderdelen 10.2, 10.3 en 10.4 te wijzigen als volgt:

*

 

Hardenberg, 19 mei 2020

 

De Algemeen Directeur,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting