Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
18-03-2020Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim’

Logo Hardenberg

Vanaf donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, woningbouw en voorzieningen Beukenlaan De Krim’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 29 april 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een terrein aan de Beukenlaan in De Krim en is bedoeld om de realisatie van een MFA, een schoolgebouw en woningen mogelijk te maken en om een al gerealiseerde ijsbaan en een evenemententerrein een passende bestemming te geven.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 19 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00340-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 18 maart 2020