Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening covid-19 Veiligheidsregio IJsselland

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
17-03-2020Aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening covid-19 Veiligheidsregio IJsselland

De voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland,

 

Overwegende, dat op 17 maart 2020 de ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland' is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

Overwegende, dat artikel 4, aanhef en onder b, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland aan de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland de bevoegdheid toekent buitengewoon opsporingsambtenaren aan te wijzen die aanwijzingen ter handhaving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd;

 

Overwegende, dat het wenselijk is meerdere buitengewoon opsporingsambtenaren aan te wijzen, teneinde de naleving van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland verder te bevorderen;

 

Gelet op artikel 2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland inhoudende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus,

 

BESLUIT

 

 • I.

  Aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaren in de zin van artikel 4, tweede lid, van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland, die bevoegd zijn aanwijzingen te geven die nodig zijn ter handhaving van de noodverordening:

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Dalfsen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Deventer, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Hardenberg, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Kampen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Ommen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Olst-Wijhe, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Raalte, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Staphorst, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Steenwijkerland, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Zwartewaterland, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar;

  • -

   de ambtenaren van de gemeente Zwolle, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar.

 

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van Veiligheidsregio IJsselland.

De voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders