Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' (Rectificatie)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
04-03-2020Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' (Rectificatie)

Logo Hardenberg

Deze bekendmaking vervangt de bekendmaking van 19 februari 2020 omdat het wijzigingsplan abusievelijk niet ter inzage is gelegd.

Vanaf donderdag 5 maart 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart'' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 15 april 2020. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Van Rooijens Hoofdwijk 5 in Dedemsvaart en is bedoeld om een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 5 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • -

  digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.WBP00039-OW01

 • -

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • -

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • -

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart”.

 • -

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Hardenberg, 4 maart 2020