Organisatie

Vacatures

Werken voor de gemeente Hardenberg betekent werken voor een ambitieuze organisatie die er is voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Meer informatie over Vacatures

Bezwaar of klacht

Als u het niet eens bent met een besluit van of behandeling door de gemeente, kunt u een bezwaarschrift of klacht indienen.

Meer informatie over Bezwaar of klacht

Begroting

Elk jaar stelt de raad in november de begroting vast. Daar staat in wat de gemeente Hardenberg in het komende jaar gaat doen en wat dat kost.

Meer informatie over Begroting

Verordeningen

De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. Dat is nodig voor een leefbare en veilige samenleving.

Meer informatie over Verordeningen

Officiële Publicaties

Algemeen verbindende voorschriften maakt de gemeente Hardenberg bekend in de Staatscourant en het Gemeenteblad en worden online gepubliceerd.

Meer informatie over Officiële Publicaties

Rekenkamer

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de  doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Meer informatie over Rekenkamer