Organisatie

Vacatures

De ambtelijke organisaties van de gemeenten Hardenberg en Ommen werken samen binnen de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Bekijk de vacatures.

Meer informatie

Bezwaar of klacht

Als u het niet eens bent met een besluit van of behandeling door de gemeente, kunt u een bezwaarschrift of klacht indienen.

Meer informatie

Toekomst BOH

De gemeente Hardenberg heeft besloten uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg te treden. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2019.

Meer informatie

Verordeningen

De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. Dat is nodig voor een leefbare en veilige samenleving.

Meer informatie

Officiƫle Publicaties

Algemeen verbindende voorschriften maakt de gemeente Hardenberg bekend in de Staatscourant en het Gemeenteblad en worden online gepubliceerd.

Meer informatie

Begroting

Elk jaar stelt de raad in november de begroting vast. Daar staat in wat de gemeente Hardenberg in het komende jaar gaat doen en wat dat kost.

Meer informatie