Burgemeester Jhr. S.M. Snouck Hurgronje

Burgemeester Jhr. S.M. Snouck Hurgronje

Jonkheer Steven Mathijs Snouck Hurgronje werd bij koninklijk besluit van 31 mei 1958 benoemd tot burgemeester der gemeente Avereest. Hij trad op 16 juni van dat jaar in functie. Per dezelfde datum werd hem eervol ontslag verleend als burgemeester van Hoevelaken.

De burgemeester stamde uit een Zeeuws geslacht maar werd op 20 februari 1913 geboren in Soerabaja. Na de lagere school bezocht hij de Handelsschool. Daarna was hij een tijd werkzaam in het bedrijfsleven. Toen ontwaakte blijkbaar de belangstelling voor de gemeentelijke zaak, want hij ging volontairen, eerst op de secretarie van de gemeente Zoelen, daarna op die van Epe. Vlak na de oorlog was hij een tijdlang waarnemend burgemeester van de gemeente Maurik. Op 16 februari 1947 werd hij burgemeester der gemeente Hoevelaken.

Snouck Hurgronje huwde op 11 november 1943 met Milena Korthals. Samen kregen zij vier kinderen: Matthijs Randolph, Nicoline Milena, Robin Arthur en Duco Valentijn.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 1964, 12 mei 1869 en 20 mei 1976 werd Snouck Hurgronje herbenoemd als burgemeester van Avereest en bij k.b. van 11 oktober 1977 werd hem, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ontslag verleend.

Bij koninklijk besluit van 20 februari 1978 werd de oud-burgemeester benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nasau. De versierselen werden hem uitgereikt bij het afscheid op 23 februari 1978. Tevens ontving hij op die dag de erepenning van de gemeente Avereest als erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten jegens de gemeente en haar ingezetenen.

Jonkheer Steven Mathijs Snouck Hurgronje overleed op 8 juni 1998 te Zwolle.