Markeboek Bergentheim

Het Gemeentearchief Hardenberg voegt op 4 april opnieuw een cultuurhistorisch waardevol archiefstuk toe aan de omvangrijke collectie. Het markeboek van Bergentheim wordt dan door de laatste markerichter overhandigd aan burgemeester Snijders. Het markeboek bevat de notulen van de vergaderingen van de marke Bergentheim vanaf 1611.

De marke is ontstaan als een collectief van grotere boeren in Bergentheim die samen het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. Marken waren de voorlopers van de huidige gemeenten, maar dan op kleinere schaal. De bestuursleden van een marke worden ‘markegewhaarden’ genoemd. Zij worden voorgezeten door een ‘markerichter’.

Het bestuurslidmaatschap binnen een marke behoort bij de boerderijen in de marke. De notulen van de vergaderingen van het markebestuur werden bijgehouden in een markeboek. Het markeboek van Bergentheim is maar liefst vier eeuwen oud ‐ de eerste inschrijving in het boek dateert uit 1611 ‐ en wordt tot op de dag van vandaag nog bewaard bij de laatste markerichter.

Goede wijze bewaard
De voorlaatste vergadering van de marke Bergentheim was in 1972. In die bijeenkomst zijn de laatste gezamenlijke gronden verdeeld. Onlangs kwamen de bestuursleden voor het eerst in veertig jaar weer bijeen. Tijdens die vergadering hebben zij besloten het oude markeboek over te dragen aan het Gemeentearchief Hardenberg, zodat het daar tot in lengte van jaren op een goede wijze bewaard kan worden.

De gemeente Hardenberg heeft een rijke cultuurhistorische geschiedenis en zet zich ervoor in om dit erfgoed goed te bewaren. Het markeboek van Bergentheim is één van de cultuurhistorische erfstukken. Daarmee wordt meteen ook een ander doel van de marke bereikt. Het boek kan namelijk door belangstellenden in de studiezaal van het Gemeentearchief worden bestudeerd.

Officiële overhandiging
De officiële overhandiging van het markeboek door de marke Bergentheim aan het Gemeentearchief vindt plaats op donderdag 4 april 2013. De gewhaarden en hun partners komen dan bijeen in wat feitelijk de allerlaatste vergadering van de marke zal zijn. In die vergadering wordt het markeboek door de markerichter overgedragen aan burgemeester Peter Snijders. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een notaris.