Archief van de Witte of Lambertuskerk in Heemse

Het waardevolle en oude archief van de Witte of Lambertuskerk in Heemse (de voormalige hervormde kerk) is begin februari 2013 overgedragen aan het Gemeentearchief Hardenberg.

Het oudste gedeelte was jaren geleden door de kerk in bruikleen gegeven aan het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle, maar na de fusie van de kerken in Hardenberg en Heemse (in 2006) besloot de kerkenraad om alle archieven van haar voorgangers te schenken aan het Gemeentearchief Hardenberg.

De overbrenging van de archiefstukken van Zwolle naar Hardenberg verliep voorspoedig. De archivaris van de Lambertuskerk, de heer Bram de Roo, heeft zich daar onder andere voor ingezet. Hij is bezig met het afronden van de inventarisatie van het jongste deel van dit archief over de periode 1950-2006.

Zodra dat is afgerond, wordt ook dit deel overgedragen aan het Gemeentearchief. Vervolgens worden de twee archiefblokken weer samengevoegd tot één compleet archiefblok, waarvan het oudste deel dateert uit 1516, dus bijna een half millennium geleden.

Het archief is niet zeer omvangrijk in strekkende meters, maar bevat cultuurhistorisch waardevol materiaal. De conceptinventaris is al online gezet en door een ieder in te zien.

Voor inzage in de originele stukken moet wel even een afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer 14 0523 (kengetal niet nodig).