Nieuwe aanwinsten

Het Gemeentearchief heeft een aantal waardevolle oude charters toegevoegd aan haar collectie. Charters zijn oorkonden, ofwel een schriftelijke weergave van afspraken. Veelal zijn de oorkonden op perkament geschreven, voorzien van fraaie uithangende zegels.

De familie Meilink heeft honderden jaren lang een aantal van die bijzondere charters thuis bewaard, maar vond de tijd rijp om ze over te dragen aan het Gemeentearchief. Daar worden ze nu onder goede condities (temperatuur en luchtvochtigheid) bewaard in de depots.

De charters van de familie Meilink dateren uit de periode 1641-1672. Bij de overdracht is afgesproken dat de documenten zouden worden gerestaureerd en geconserveerd. Dat is nu gebeurd door Hoogduin Papierrestauratoren in Delft. Zij hebben ze geschoond, gevlakt en op een goede wijze bevestigd in zuurvrije bergingen.

De charters hebben betrekking op de overdracht van diverse bezittingen van het oude erve Willink in Ane en het Kleintjes in Anevelde. Verder heeft de familie Meilink enkele minder oude documenten aan het Gemeentearchief toevertrouwd, die niet als charters worden aangemerkt omdat ze niet op perkament geschreven zijn. De collectie is digitaal opgenomen in de Collectie Kleine Aanwinsten.