Uw bezoek aan het archief

Het gemeentearchief van Hardenberg beschikt over een grote en unieke collectie. Deze collectie is ook kosteloos te raadplegen. Voor uw bezoek zijn enkele regels opgesteld om de kwaliteit van het archief en de archiefstukken te bewaken.

De archiefstukken zijn soms uiterst kwetsbaar. Het is daarom van belang dat u hier voorzichtig mee omgaat om schade te voorkomen. Zo mag u bijvoorbeeld geen gebruik maken van markeerstiften, correctievloeistof, ballpoints en vulpennen. U kunt wel gebruik maken van een potlood of een meegebrachte laptop of tablet.

Ook het zelf maken van kopie├źn is niet toegestaan. Hier kan de studieruimtemedewerker u bij helpen. Voor het maken van foto's heeft u toestemming nodig van de studieruimtemedewerker. Het gebruik van een flitser is verboden.

Bekijk het bezoekersreglement

Studieruimte

Archiefstukken kunt u bekijken in de studieruimte. Het meenemen van huisdieren in de studieruimte is niet toegestaan. Ook eten en drinken in de studieruimte is verboden. Daartoe is gelegenheid in een pantry.

Opvragen stukken

U kunt bescheiden uit archieven en collecties voor raadpleging aanvragen bij de studieruimtemedewerker. De wachttijd is niet langer dan dertig minuten. Dit kan tot uiterlijk dertig minuten voor sluitingstijd.

U kunt maximaal vijf archiefeenheden tegelijk in gebruik hebben. Na het raadplegen kunt u de documenten weer inleveren bij de studieruimtemedewerker.