Toekomstvisie 2013-2023

De Toekomstvisie is een plan van de gemeenteraad, waarmee een eigen proeftuin voor dualisering is gekozen. Bij de totstandkoming van dit document hebben burgerparticipatie en inhoudelijke kaderstelling centraal gestaan. Het resultaat is een visie met strategische keuzes die een duidelijke ontwikkelingsrichting geeft.

De Toekomstvisie is op 23 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van Hardenberg op 23 april 2013. Het is een levend document dat de gemeente geregeld zal bijstellen om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en mogelijkheden. Het biedt houvast voor de lange termijn koers van de gemeente.

De Toekomstvisie kent drie doelstellingen:

  • samenhang in diverse gemeentelijke beleidsvelden ondersteunen;
  • een helder profiel naar buiten toe creĆ«ren;
  • strategische politieke keuzes maken.

Burgerparticipatie en inhoudelijke kaderstelling stonden centraal in het proces. De gemeenteraad kiest voor het scenario Stevig en versterkt de kwaliteiten van de gemeente Hardenberg volgens een gelaagd model, zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en samenwerking & bundeling. De kwaliteiten zijn de onderlinge betrokkenheid, de prettige woonomgeving, de ondernemerszin en de groene ruimte.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toekomstvisie 2013-2023 PDF1,42 MBDownload (Toekomstvisie 2013-2023)

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.