Raadsvergaderingen

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over voorstellen  van het college of van één van de raadsfracties. U bent van harte welkom!

Vergaderingen
Om de week komt de gemeenteraad op dinsdagavond in het gemeentehuis bij elkaar om te vergaderen. De vergaderavond begint meestal om 19.00 uur en meestal met een oriënterende ronde, waarna de raadsvergadering volgt.

De data voor de vergaderingen zijn terug te vinden in het onderstaande vergaderschema. U kunt de agenda voor de eerst volgende vergadering ook vinden op de raadspagina in weekblad De Toren.

Actuele documenten voor de raadsvergaderingen vindt u op de website hardenberg.raadsinformatie.nl.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Vergaderschema 2020 PDF209 KBDownload (Vergaderschema 2020)
TitelTypeGrootteDownload
Vergaderschema 2021 PDF211 KBDownload (Vergaderschema 2021)

Oriënterende ronde en raadsvergadering

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen meestal eerst in de oriënterende ronde. In deze oriënterende ronde verzamelt de raadsgriffie informatie en vormt de raad een eerste mening.

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. Raadsleden kunnen eerst met elkaar en daarna met het college in discussie over de voorstellen. Daarna wordt gestemd over het besluit.  De gemeenteraad beslist of een voorstel wordt uitgevoerd op basis van een meerderheid van stemmen.

Moties en amendementen

Als een fractie het in grote lijnen eens is met een voorstel, maar nog wat wil veranderen, kan zij een amendement indienen. Hierin staat welk onderdeel van het voorstel wordt verwijderd of veranderd. Als het amendement steun krijgt van een meerderheid van de raad wordt het voorstel gewijzigd. Daarna stemt de raad over het gewijzigde voorstel.

Met een motie doet de raad het college een verzoek, of geeft de raad het college een opdracht. Dit kan gaan over een voorstel waar de raad een besluit over neemt, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U bent welkom

De oriënterende rondes en de raadsvergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om te kijken hoe het er in de raadszaal aan toe gaat! De agenda's staan op deze website, maar ook in weekblad De Toren.

U kunt de raadsvergaderingen en oriënterende rondes ook live volgen via internet. U kunt de vergadering op agendapunt volgen, de bijbehorende documenten openen en de foto van de spreker zien. Na afloop van de vergadering kunt u de verslagen en fragmenten van de vergaderingen online per onderwerp of spreker terugkijken.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.