De griffie

De gemeenteraad en de oriënterende rondes worden ambtelijk ondersteund door de griffie. Daarbij is de griffier de intermediair tussen de raad en de ambtelijke organisatie. In Hardenberg is Frank Droste de griffier. Loco-griffier is Gedda Jansonius.

De griffier stuurt de griffie aan. Daarnaast adviseert, ondersteunt en faciliteert hij de gemeenteraad en individuele raadsleden. Hij woont bovendien de vergaderingen van de gemeenteraad bij.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Werkwijze

De griffier is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad en de oriënterende rondes. Dat houdt in het tijdig opstellen en verzenden van de agenda's en het opstellen van notulen en verslagen van raadsvergaderingen en oriënterende rondes.

Hij ondersteunt desgevraagd de raadsleden, zodat zij technische bijstand krijgen bij het formuleren van moties, amendementen en voorstellen, het voorbereiden van interpellaties, het stellen van vragen en dergelijke.

Ondersteuning

De griffier krijgt op zijn beurt ondersteuning van een waarnemend griffier en een communicatieadviseur. Samen vormen zij de griffie van de gemeente Hardenberg.

De communicatieadviseur is Paulien Nakken. Haar taken bestaan onder andere uit de redactie en de uitvoering van externe communicatie over de voorbereiding en uitwerking van raadsbijeenkomsten, de redactie en de informatievoorziening (over de taak en de rol van de gemeenteraad) op intranet, internet en bij specifieke communicatiemiddelen, adviseren over de inzet van communicatiemiddelen door de gemeenteraad, het inhoudelijk voorbereiden van mediaoptredens en begeleiding van raadsleden bij mediacontacten. Zij is tevens 2e waarnemend griffier.

Contact

Ook zorgt de griffie voor het contact tussen de raad en de inwoners van Hardenberg. Zoekt u contact met raad, fracties, of raadsleden? Of wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van het spreekrecht, of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor u klaar.

De griffier is te bereiken onder telefoonnummer 0523 289 206. Het e-mailadres van de raadsgriffie is griffie@hardenberg.nl.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.