Inspreken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat belangrijke raadsvoorstellen samen met inwoners en betrokken instanties zijn voorbereid. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen.

U kunt uw mening kenbaar maken bij de raad door direct via mail, telefoon of per post contact zoeken met het raadslid waarop u hebt gestemd. De contactgegevens staan bij het overzicht gemeenteraadsleden. Zaken zoals een huis, een uitkering of een paspoort regelt een raadslid niet zomaar voor u. Daarvoor zult u de officiële ambtelijke weg moeten bewandelen. Wel kunnen ze misverstanden aan de kaak stellen of kunt u onderwerpen die op de agenda van de oriënterende ronde of de raad staan met hen bespreken.

Inspreken

Wanneer u de raad wilt laten weten hoe u ergens over denkt, kunt u inspreken. Zowel tijdens de oriënterende ronde als bij de raadsvergadering kunt u inspreken.

U kunt inspreken voor de volgende onderwerpen:

  • Raadsvergadering: alleen voor punten die op de agenda staan.
  • Oriënterende ronde: ook voor punten die niet op de agenda staan.

U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Aanmelden om in te spreken
Als u wilt inspreken, meldt u zich vooraf aan bij de raadsgriffie. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering. Aanmelden kan bij de griffier Frank Droste op telefoonnummer 0523 289 206, of e-mailadres griffie@hardenberg.nl

Als u gebruik maakt van het spreekrecht, weest u zich er dan van bewust dat openbare oriënterende rondes, net als raadsvergaderingen, live worden uitgezonden op internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor iedereen toegankelijk.

Benaderen van politieke partijen

U kunt ook invloed uitoefenen door naar partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen te gaan. Deze worden georganiseerd door een politieke partij. Dit zijn In principe openbare bijeenkomsten. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met een politieke partij zelf.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.