Inspreken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat belangrijke raadsvoorstellen samen met inwoners en betrokken instanties zijn voorbereid. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen.

U kunt uw mening kenbaar maken bij de raad door direct via mail, telefoon of per post contact zoeken met het raadslid waarop u hebt gestemd. De contactgegevens staan bij het overzicht gemeenteraadsleden. Zaken zoals een huis, een uitkering of een paspoort regelt een raadslid niet zomaar voor u. Daarvoor zult u de officiële ambtelijke weg moeten bewandelen. Wel kunnen ze misverstanden aan de kaak stellen of kunt u onderwerpen die op de agenda van de oriënterende ronde of de raad staan met hen bespreken.

Inspreken bij een vergadering
Het is ook mogelijk om in te spreken tijdens een vergadering over onderwerpen die op de agenda staan. Wanneer u de raad wilt laten weten hoe u ergens over denkt, kunt u inspreken tijdens een oriënterende ronde. Ook bij de raadsvergadering kunt u inspreken. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.

Als u wilt inspreken, dan moet u dat van tevoren melden bij de raadsgriffie. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffier Frank Droste zijn telefoonnummer is 0523 289 206, of e-mailadres griffie@hardenberg.nl.

We adviseren om uw mening al kenbaar te maken bij de inloop- en inspraakbijeenkomsten die het college van burgemeester en wethouders organiseert. Op dat moment is er vaak meer ruimte om uw ideeën nog te kunnen verwerken.

Let op: als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust dat openbare oriënterende rondes, net als raadsvergaderingen, live worden uitgezonden op internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor iedereen toegankelijk.

Benaderen van politieke partijen
U kunt ook invloed uitoefenen door naar partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen te gaan. Deze worden georganiseerd door een politieke partij. Dit zijn In principe openbare bijeenkomsten. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met een politieke partij zelf.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via hardenberg.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.