Linda Verschuur-Otter

Raadslid OpKoers.nu
Linda Verschuur-Otter

Portefeuille

 • Plattelandsontwikkeling
 • Agrarische zaken
 • Water (inclusief Vechtpark)
 • Jeugdzaken en Jeugdzorg
 • Volksgezondheid (inclusief GGZ)
 • Maatschappelijke opvang
 • Sport
 • Vrijwilligerswerk
 • MFC/buurtkamer/dorpshuizen
 • Milieu, energie en duurzaamheid
 • Kunst en cultuur
 • Monumentenbeleid
 • Natuur- en landschapsbeleid
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • CJG
 • Welzijn breed
 • Verslavingszorg
 • Alcoholmatigingsbeleid
 • Gezondheidsbeleid 

Nevenactiviteiten

 • Samenkracht 80+ Stichting De Stuw
 • Casemanager Zorggroep Tangenborg
 • Student Toegepast Gerontologg Windesheim Zwolle
 • Netwerk Dementie Drenthe

Website