Jeanet Meijerink-Heuver

Raadslid VVD
Jeanet Meijerink-Heuver

Portefeuille

 • Lokale Infrastructuur (inclusief parkeerbeleid)
 • Bereikbaarheid, mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Werk, inkomen
 • Welzijn breed
 • Wmo-deel voorzieningen en regiotaxi
 • Jeugdzaken (exclusief jeugdzorg)
 • Volksgezondheid
 • Maatschappelijke opvang
 • Gezondheid en Zorg (inclusief jeugdzorg en wmo-deel zorg en GGZ)

Nevenactiviteiten

 • Ondernemer WSEM, waaronder bestuurder pensioenfonds banden en wielen
 • Comm. Commissie tennisclub Hardenberg

Website