Anita Vetker-Kerssies

Raadslid CDA
Anita Vetker-Kerssies

Portefeuille

  • Verkeer en vervoer/Infrastructuur (inclusief N34 en N377)
  • R.O. Bestemmingsplannen buitengebied
  • Monumentenbeleid

Nevenactiviteiten

  • Vrijwilliger zwembad Onder Ons De Krim
  • Vrijwilliger Oranjevereniging De Krim
  • Voorzitter uitvaartvereniging De Laatste Eer De Krim
  • Preekvoorziener De Krim

Website