Hans Odink

Raadslid ChristenUnie
Hans Odink

Portefeuille

  • Bestemmingsplannen
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Bouwzaken (inclusief vergunningverlening en toezicht / omgevingsvergunningen)
  • Gemeentelijke eigendommen
  • Centrumontwikkeling diverse kernen
  • Grondbeleid
  • Zorgboulevard
  • Economie

Nevenactiviteiten

  • Sales Manager bij Pixelzebra Solutions
  • Lid Ledenraad Rabobank Vaart en Vechtstreek

Website