Gerard Nijhof

Raadslid CDA
Gerard Nijhof

Portefeuille

  • Facilitaire zaken / dienstverlening / burgerzaken / inkoop en aanbesteding
  • Gemeentelijke eigendommen (inclusief beheer exclusief openbare ruimte)
  • Afvalstoffenheffing
  • Water (inclusief Vechtpark)

Nevenactiviteiten

  • Lid maatschap Nijhof Schuinesloot

Website